Наказ 164 Моз скачать

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,4 из 5)
Дата добавления: 13.02.2018
Скачиваний: 5319 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Авторский ликбез на «Наказ 164 Моз »

Наказ МОЗ 325 Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з наказ 164 Моз скачать відх від 08. Затвердити Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, що додаються. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Правилах, застосовують у значеннях, визначених законодавством у сфері охорони здоров’я. D — радіологічно небезпечні медичні відходи. Поводження з відходами у закладах повинно відбуватися відповідно до типової схеми поводження з відходами.

Медичні відходи, що становлять небезпеку для здоров’я людини, не можуть накопичуватися, тимчасово зберігатися, транспортуватися, знищуватися разом з іншими відходами. Наповнені пакети або контейнери після первинного збирання герметизуються, позначаються біркою для маркування, переміщуються в накопичувальні контейнери, що закриваються кришкою. Пакет з відходами категорій В і С, що пройшов дезінфекцію, має містити маркування щодо категорії відходів, дати проведення дезінфекції, виду дезінфекції, відповідальної особи, що здійснювала дезінфекцію для медичних відходів.

Примечания

Змішування відходів різних категорій не допускається. Збирання харчових відходів здійснюється роздільно від інших відходів у багаторазові ємності або одноразові пакети, встановлені в приміщеннях харчоблоків, їдальнях і буфетних. Тимчасове зберігання харчових відходів в окремих спеціальних контейнерах за відсутності спеціально виділеного холодильного обладнання допускається не більше 24 годин.

Повинен бути забезпечений запас контейнерів не менше ніж на одну добу. Контейнери від харчових відходів миються й дезінфікуються після кожного спорожнення. Поверхні та агрегати великогабаритних побутових відходів, що мали контакт з інфікованим матеріалом або хворими, піддаються обов’язковій дезінфекції перед їх розміщенням у накопичувальному контейнері або спеціальному приміщенні. Поводження з побутовими відходами здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

Застосування хімічних методів дезінфекції допускається тільки для знезараження харчових відходів з відділень інфекційних хворих, а також при організації первинних протиепідемічних заходів в осередках інфекції. Збирання відходів категорії В у місцях їх утворення здійснюється впродовж робочої зміни. При використанні контейнерів для гострого інструментарію допускається їх заповнення протягом 3 діб.

При використанні м’якої упаковки після її заповнення працівник, що відповідає за збір відходів у підрозділі, дотримуючись вимог біологічної безпеки, зав’язує пакет або закриває його, унеможливлюючи висипання відходів. Транспортування відходів категорії В у відкритих ємностях не допускається. Дезінфекція багаторазових ємностей для збору відходів категорії В у закладі проводиться після кожного використання.

Медичні відходи категорії В, отримані з клінічних підрозділів, збирають у контейнери, які переміщують до приміщення для збирання відходів або до приміщення для тимчасового зберігання відходів. Контейнери для зберігання відходів повинні бути виготовлені з матеріалів, стійких до механічного впливу, високих та низьких температур, мийних та дезінфекційних засобів, закриватися кришками, конструкція яких не повинна допускати їх безконтрольного відкриття. Накопичення та тимчасове зберігання відходів категорії В, що не пройшли знезараження, здійснюються окремо від інших відходів у спеціальних приміщеннях, що виключає доступ сторонніх осіб. Вимоги до приміщень для тимчасового зберігання медичних відходів викладені у додатку 2 до цих Правил.

При організації ділянок знезараження відходів категорії В дозволяються збирання, тимчасове зберігання, транспортування відходів категорії В без попереднього знезараження в місцях утворення за умови забезпечення необхідних вимог епідемічної безпеки. Хімічне знезараження відходів категорії В на місці їх утворення використовується як обов’язковий тимчасовий захід за відсутності приміщення для поводження з відходами або при відсутності централізованої системи знезараження. Для знезараження відходів категорії В слід використовувати засоби і обладнання, дозволені до використання в Україні в установленому законодавством порядку. Термічне знешкодження відходів категорії В може здійснюватись централізованим способом.

Скачать

Відходи категорії В після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання. Зазначені у пункті 1 цього розділу відходи збирають у марковані ємності з кришками, які щільно прилягають, та зберігають у спеціально виділених приміщеннях.

Медичні відходи підлягають негайній дезактивації на місці утворення із застосуванням відповідних засобів. Також необхідно провести дезактивацію робочого місця. Роботи з такими відходами повинні проводитись із застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту та здійснюватись у витяжній шафі. Вимоги до приміщень для тимчасового зберігання медичних відходів викладені у додатку 2 до цих Правил.